Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Na jakiej podstawie prawnej przynawane są stypendia ministra?


Podstawę prawną dla przyznawania stypendiów ministra stanowi:

oraz wydane na podstawie ustawy

Rozpatrywanie wniosku następuje zgodnie z