Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Pomoc prawna

Pomoc prawna w zakresie stypendium ministra
Pomoc prawna w zakresie stypendium ministra - przygotowywanie odwołań od decyzji odmawiającej przyznanie stypendium, zastępstwo w toku procedury odwoławczej w charakterze pełnomocnika, zgłaszanie nowych osiągnięć nieuwzględnionych we wniosku, zaskarżanie decyzji wydanych w drugiej instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, analiza wniosków oraz decyzji dotyczących stypendium.