Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Stypendium ministra 2009/2010 - wyniki

Minister ogłosił listę laureatów stypednium ministra na rok akademicki 2009/2010. Sprawdź czy otrzymałeś stypendium.

Na rok akademicki 2009/2010 zgłoszono 2.917 wniosków o stypendia ministra, w tym: 2.369 - za osiągnięcia w nauce i  548 - za osiągnięcia sportowe.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka w dniu 9 grudnia 2009 r. podjęła decyzję o przyznaniu 1.137 stypendiów, w tym:
  • 986 stypendiów za osiągnięcia w nauce,
  • 151 stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.

Miesięczna wysokość stypendium ministra wynosi 1.300 zł. Stypendia wypłacane są przez uczelnie przez okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października). W przypadku gdy ostatni rok studiów trwa, zgodnie z planem studiów, jeden semestr, stypendia wypłacane są przez okres 5 miesięcy.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra zostały wysyłane studentom pod koniec grudnia, na adres podany we wniosku.

Osoby, które nie otrzymały stypednium, mogą w przeciągu 14 dni od doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.