Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik praw obywatelskich złożył skargę do Trybunału konstytucyjnego w sprawie ograniczania prawa do otrzymania stypendium, dla osób, które ukończyły jeden kierunek studiów.
Co jednak absurdalne, Rzecznik zaskarżył art. 184 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy on stypendium rektora, pomijając pozostaje formy pomocy materialnej dla studentów w tym stypendium ministra!

Powołując się w swoje skardze na konstytucyjną zasadę równości, rzecznik sam w sposób nierówny potraktował studentów ubiegających się o stypendium rektora i studentów ubiegających się o stypendium ministra.

Ze treścią skargi Rzecznika można zapoznac się tutaj.