Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Stypendium nie dla magistrów - wątpliwości ciąg dalszy

Prezentujemy stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich praz Ministra w sporze dotyczącym możliwości otrzymywania stypendiów przez osoby, które ukończyły już jeden kierunek studiów.
Jesienią 2011 roku informowaliśmy o wątpliwościach związanych z wprowadzeniem do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym zapisów uniemożliwiających przyznawania stypendiów osobom, które ukończyły już jeden kierunek studiów.

Okazało się, iż nasze wątpliwości podzielił również Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystosował w tej sprawie pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z treścią pisma Rzecznika Praw obywatelskich można zapoznać się tutaj.

Minister jednak, jak na razie nie zmienia stanowiska i konsenkwętnie odmawia przyznania stypendium osobom, które mają już tytuł magistra. Z treścią odpowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego można zapoznać się tutaj.

Jak na razie sprawa nie doczekała się zatem jeszcze ostatecznego rozwiązania.