Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Szansa na wznowienie postępowania

Poszukiwani studenci, którzy w rankingu wniosków znaleźli się na pozycji od 1014 do 1028.
Osoby, które nie otrzymały stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, a które otrzymały 5,75 punkta i znalazły się na pozycjach od 1014 do 1028 w rankingu wniosków proszone są kontakt z autorem serwisu za pomocą skrzynki kontaktowej na stronie http://www.odwolanie.stypendiumministra.pl/

Powyższe ogłoszenie związane jest z istnieniem szansy na wznowienie postępowania w sprawie stypendium ministra i przyznanie tegoż stypendium osobom znajdującym się na pozycjach 1014-1028.

Wydanie przez ministra ostatecznej decyzji o odmowie przyznania stypendium ministra nie oznacza bowiem, iż stypendium to nie może zostać przyznane, jeżeli istnieją ku temu przyczyny, które nie były brane pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku.

Na tej podstawie możliwe jest podjęcie próby wznowienia postępowania między innymi w sytuacji gdy student ubiegający się o stypendium nie uwzględnił w złożonym wniosku osiągnięć, które mogły by mieć wpływ na uzyskanie przez niego większej ilości punktów.

Studenci, którzy znaleźli się na pozycjach 1014-1028, a także inni, którzy nie podali we wniosku wszystkich osiągnięć, proszeni są zatem o kontakt z autorem serwisu za pomocą skrzynki http://www.odwolanie.stypendiumministra.pl/