Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Wyniki stypendium ministra 2011/2012

Publikujemy listę osób, które otrzymały stypendium ministra na rok akademicki 2011/2012.
Lista stypendystów ministra za osiągnięcia w nauce

Lista stypendystów ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Lista stypendystów ministra zdrowia

Decyzje potwierdzające przyznanie tudzież odmowę przyznania stypendium będą wysyłane przez ministerstwo na adresy wskazane we wniosku (najprawdopodobniej w okresie styczeń - luty). W przeciągu 14 dni od odebrania decyzji student ma prawo złożyć pismeny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na rok akademicki 2011/2012 zgłoszono 3.404 wnioski o stypendia ministra, w tym: 3.012 – za osiągnięcia w nauce i 392 – za osiągnięcia sportowe. Przyznano 1.138 stypendiów, w tym:
  • 1.013 - za osiągnięcia w nauce,
  • 125 - za wybitne osiągnięcia sportowe.

Miesięczna wysokość stypendium ministra wynosi 1.300 zł. Stypendia wypłacane są przez uczelnie przez okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października). W przypadku gdy ostatni rok studiów trwa, zgodnie z planem studiów, jeden semestr, stypendia wypłacane są przez okres 5 miesięcy.