Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Ogłoszenie wyników

Zgodnie z rozporządzeniem minister podejmuje decyzję w sprawie przynania stypendiów ministra do 10 grudnia.
Nazwiska osób, które otrzymają stypendium, a które we wniosku wyraziły zgodę na publikację ich danych, zostaną opublikowan na stronie ministerstwa oraz na stronie www.stypendiumministra.pl

Minister zobowiązany jest pondato do wysłania każdej osobie pisemnej decyzji, od której następnie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pisemne decyzje są doręczane na adres wskazany we wniosku w miesiącach styczniu oraz lutym.