Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Kiedy składać odwołanie?

Każdy kto nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania stypendium ministra ma prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej decyzji administracyjnej iformującej o odmowie lub przyznaniu stypendium ministra.

Decyzje te rozsyłane są przez ministerstwo w okresie grudzień - styczeń. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia doręczenia, a zatem od dnia, w którym przez studenta lub jego domownika został odebrany list polecony zawierajacy decyzję ministra.

Więcej informacji dotyczących składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy można odnaleźć w dziale Złóż odwołanie.