Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Wyniki stypednium ministra

Publikujemy listę osób, które otrzymały stypednium ministra na rok akademicki 2010/2011 w wysokości 1.300 zł miesięcznie.

Lista stypendystów ministra za osiągnięcia w nauce

Lista stypendystów ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Lista stypendystów ministra zdrowia (uczelnie medyczne)

Osoby, które nie znajdują się na liście nie otrzymały stypendium. Nie oznacza to jednak, iż stypendium nie może im zostać jeszcze przyznane. Studentowi przysługuje bowiem prawo do złożenia odwołania, a dokładnie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Oficjalne decyzje dotyczące stypednium ministra zostaną w przeciągu kilku tygodni przesłane listem poleconym do każdego z studentów, ubiegających się o stypendium. Od momentu odebrania listu, biegnie 14 dniowy termin na odwołanie się od decyzji. Informacje na temat odwołania są dostępne w dziale złóż odwołanie.

Na rok akademicki 2010/2011 zgłoszono 3.171 wniosków o stypendia ministra, w tym: 2.644 – za osiągnięcia w nauce i  527 – za osiągnięcia sportowe. Minister nauki i szkolnictwa wyższego - podjęła decyzję o przyznaniu 1.138 stypendiów, w tym:

  • 1.012 - za osiągnięcia w nauce,
  • 126 - za wybitne osiągnięcia sportowe.

Miesięczna wysokość stypendium ministra wynosi 1.300 zł. Stypendia wypłacane są przez uczelnie przez okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października). Pierwsza wypłata będzie zawierała wyrównanie za okres od października.