Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Ogłoszenie listy osób, które otrzymały stypendium

20 października upłynął termin na składanie wniosków. Rozstrzygnięcia zapadną 10 grudnia 2010 r.
Lista osób, które otrzymały stypednium zostanie opublikowana na stronie ministerstwa po 10 grudnia. Umieszczone na niej będą imiona i nazwiska osób, które otrzymały stypendium, o ile w treści wniosku wyraziły zgodę na publikację swoich danych. Lista będzie także umieszczona na stronie www.stypendiumministra.pl

Wszystkie osoby, których wnioski zostały złożone do ministerstwa otrzymają także oficjalną decyzję w formie pisemnej, która zostanie doręczona na adres pocztowy wskazany we wniosku. Decyzji należy spodziewać się w styczniu 2011 roku. W przeciągu dwóch tygodni od otrzymania decyzji osobom niezadowolonym z rozstrzygnięcia będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Osoby, które otrzymają stypendium wraz z pierwsza wypłatą otrzymają wyrównanie za okres od 1 października. Wysokość stypednium zostanie określona przez ministra. W ubiegłych latach wynosiło ono 1300 zł miesięcznie.

Termin na składanie wniosków upłynął 20 października. W przypadku nie dotrzymania terminu przesłania wniosków przez uczelnie, wnioski o przyznanie stypendium nie będą rozpatrywane. Jeżeli spóźnienie było zawione przez uczelnie student może dochodzić
ewentualnego odszkodowania od władz uczelni.