Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Stypendium uczelniane a ministerialne

Czy student może w jednocześnie otrzymywać stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz uczelniane stypendiun nakowe?
W przypadku otrzymania stypendium ministra za wyniki w nauce część uczelnii, odbiera studentom stypendium naukowe i obniża wypłatę stypendium ministra o dotychczas otrzymane pieniądze. Czy ich działanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź na to pytanie z pewnością nie zadowoli studentów. Zgodnie z prawem uczelnia może, a nawet powinna tak zrobić. Art. 181 ust. 6  ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, mówi: "Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3, albo stypendium ministra, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4." Posłużenie się przez ustawodawcę słowem "albo" oznacza, że niemożliwe jest otrzymywanie dwóch stypendiów na raz.

Poruszając kwestię stypendiów uczelnianych warto zwrócić uwagę na procedury, które uczelnia jest zobowiązana wypełniać. Każda decyzja dotycząca stypendium powinna zostać wydana w formie decyzji administracyjnej i doręczona adresatowi. Dopóki takiej decyzji nie ma, stypendium teoretycznie powinno być dalej wypłacane. Z przykrością jednak nalżey stwierdzić, że wiele uczelni nie przestrzega wymaganych prawem procedur i często nie wysyła ani decyzji o otrzymaniu stypendium ani tym bardziej o jego odebraniu.